BÁO CÁO SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG (Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5/2019)


UBND PHƯỜNG MẠO KHÊ

TTHTCĐ PHƯỜNG MẠO KHÊ

Số: 16/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 9 tháng 6  năm 2019

 

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

(Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5/2019)

         Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Căn cứ Công văn số Số 607/PGD&ĐT về việc dự hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019;

TTHTCĐ phường Mạo Khê báo cáo kết quả tổ chức, hoạt động từ tháng 10/2018 đến hết tháng 5/2019, với những nội dung cụ thể như sau:

 

I. Đặc điểm tình hình địa phương

        Phường Mạo Khê là một Đô thị loại IV có diện tích tự nhiên gần 20 km2, dân số trên 4 vạn người với tổng số hộ gia đình 10.005 hộ, được chia làm 24 khu hành chính. Đảng Bộ phường Mạo Khê có gần 1400 Đảng viên, 41 chi bộ trực thuộc. Kinh tế Mạo Khê phát triển theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ vừa và nhỏ. Trên địa bàn có 175 doanh nghiệp tư nhân, 22 doanh nghiệp nhà nước, đây là cơ hội thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ Đô thị hóa. Hệ thống giáo dục Quốc dân khá toàn diện, toàn địa bàn có 15 đơn vị trường học, trong đó có 5 trường Mầm non, 5 trường Tiểu học, 3 trường THCS, còn lại là thuộc khối Trung học Phổ thông và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên của thị xã. Trong đó có trên 90% số trường được nhà nước công nhận là trường đạt chuẩn mức độ I, II và III.

II. Bộ máy quản lý

1. Ban giám đốc:

Ban giám đốc đã được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do phòng giáo dục, thị xã, tỉnh tổ chức.

2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Làm tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ (các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ; hồ sơ tài liệu về tổ chức và hoạt động của trung tâm). Trên Website của TT HTCĐ phường và lưu trong tủ hồ sơ của trung tâm.

Đã lưu lại toàn bộ hình ảnh, video clip về các hoạt động của trung tâm từ khi thành lập đến nay trên Website của TT HTCĐ phường và máy tính của trung tâm.

3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ: Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc (phụ cấp trách nhiệm); điều kiện làm việc (văn phòng, trang thiết bị) của lãnh đạo TTHTCĐ:

Hàng tháng, hàng quý trú trọng công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại TT HTCĐ bằng các hình thức: Loa đài phát thanh phường, khu phố, mở các lớp học, pano, áp-phích….

4. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Đã sử dụng nguồn kinh phí của TT HTCĐ theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nhà trường, khu phố cho hoạt động của TTHTCĐ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của trung tâm HTCĐ phường Mạo Khê đã được trang bị đầy đủ các thiết bị để hoạt động có hiệu quả như: Máy tính có kết nối Internet, Wifi, máy in, các bảng biểu, sơ đồ hoạt động, phòng làm việc, bàn ghế, tủ tài liệu, con dấu…

III. Tổ chức hoạt động

1. Đánh giá công tác hoạt động:

Đã điều tra nhu cầu học tập, nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân tại các câu lạc bộ, các chi Hội, các khu phố trên địa bàn…

Đã thông tin kịp thời về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân trong các khu phố, các cơ quan đơn vị trên đại bàn bằng các hình thức: Gửi giấy mời, thông báo qua đài FM của phường, giữ liên lạc với các khu trường, khu phó, tổ dân bằng điện thoại…

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức khác nhau, phối hợp với các khu phố, bộ phận tư pháp, hội người cao tuổi, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, các câu lạc bộ….

Quản lý và lưu trữ hồ sơ hoạt động trung tâm phường Mạo Khê bằng nhiều hình thức như:  trên Website của trung tâm học tập cộng đồng phường http://tthtcdttmaokhe.dongtrieu.edu.vn/ và lưu trong tủ hồ sơ của trung tâm.

2. Kết quả thực hiện (Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5/2019)

Kết quả nổi bật thời gian qua của công tác trên là, nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đều đạt chỉ tiêu đề ra như: 100% trẻ 5 tuổi đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn 24/24 khu phố. Đối với phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, huy động học sinh 6 tuổi học lớp 1 đạt 100%, số người 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học 100%. Phổ cập giáo dục THCS có số người 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 100% và cuối năm 2019, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; Không có người mù chữ.

Công tác tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 được duy trì và tổ chức có hiệu quả.

 

IV. Đánh giá công tác huy động sự tham gia của xã hội

- Tham gia của cơ quan chuyên môn:             Thực hiện tốt

- Tham gia của các doanh nghiệp:      Thực hiện tốt

- Tham gia của nhà hảo tâm:   Thực hiện tốt

- Tham gia của các cơ sở tôn giáo:     Thực hiện tốt

- Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội:        Thực hiện tốt

V. Hiệu quả hoạt động

           Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi: 100% số người trong độ tuổi quy định (còn 21 cháu trong độ tuổi do mắc các bệnh khuyết tật như: thần kinh, bại não… không thể đi học được:

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu. Xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức trong phường đạt chuẩn và trên chuẩn. Đối với lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất đạt 98% học sinh được giáo dục kỹ năng sống đạt 100%; công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương và được đào tạo nghề đạt 100%. Thường xuyên học tập nâng cao tay nghề va trình độ hiểu biết.

Số người tham gia học tại TT HTCĐ

            + Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5/2019 có 425 lớp với 63.791 lượt người tham gia học tập tại trung tâm

            Số hộ nghèo ở địa phương năm có 43 hộ. Đến năm 2018 đã giảm 12 hộ nghèo còn lại 31 hộ (theo chuẩn hộ nghèo mới).

Đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của người dân: Người dân trong phường đã có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải, trồng cây xanh, tổ chức dọn vệ sinh, nạo vét mương thoát nước…

Thu nhập bình quân ước đạt 2350 USD / người / năm (theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Mạo Khê). Cao hơn mức bình quan thu nhập của cả nước

Có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật như: Kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác mạng Internet để áp dụng vào thực tế trong công tác, đời sống của mọi người dân trong cộng đồng. Chuyển giao công nghệ về nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng…Có nhiều kinh nghiệm được ứng dụng vào cuộc sống như: Hiểu biết về Hiến pháp 2013, luật đất đai 2014, bộ luật dân sự sửa đổi, luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, luật giao thông, luật hòa giải ở cơ sở…. Nắm bắt được các kỹ năng tiến hành cuộc họp, kỹ năng hoạt động của các câu lạc bộ ở các khu phố; chăn nuôi: Lợn, gà, cá, chim bồ câu… Trồng trọt: cây rau mầm, thanh long ruột đỏ, hoa ly… Có được các kỹ năng chăm sóc sức khỏe: biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các lứa tuổi khác nhau, sức khỏe sinh sản vị thành niên, khám sàng lọc trước khi sinh…

Công tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng: đã phố kết hợp với trạm y tế phường, trung tâm y tế than Mạo Khê để làm tốt công tác tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng tại cộng đồng như: tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh theo mùa…

Công tác an ninh chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với mô hình "Tổ dân phòng tự quản, tự hòa giải, tham gia giữ gìn ANTT". Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên, chính sách hậu phương… Địa phương đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung giải quyết các vụ việc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phúc tạp. Trong năm tệ nạn xã hội không tăng so với năm trước.

Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân: Nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong phường nên nếp sống văn minh, phong trào văn hóa, thể thao trong cộng đồng ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đã phát huy tối đa tác dụng của 24 nhà văn hóa khu, của các nhà trường và trung tâm vui chơi giải trí… để hướng mọi người đặc biệt là lớp trẻ vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích.

VII. Phương hướng của các tháng tiếp theo từ 7/2019 đến tháng 12/2019

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Mạo Khê tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức hỗ trợ quản lý chính quyền điện tử, cổng thông tin điện tử của phường.

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Luật Căn cước công dân.

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

VIII. Những mặt tồn tại. Đề xuất, kiến nghị

Không

 

Nơi nhận                                                                          

               - Như kính gửi;

               - Thường trực Đ.U; UBND phường;

               - LĐ TTHTCĐ;                       

               - Lưu: VT.

Đông Triều, ngày 10 tháng 7 năm 2019

P. GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Phương Dung

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu