BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2018-2019


UBND PHƯỜNG MẠO KHÊ

TTHTCĐ PHƯỜNG MẠO KHÊ

Số: 06/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 21 tháng 8  năm 2019

 

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2018-2019

CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG MẠO KHÊ

Kính gửi:

            Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo Đông Triều

            Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Căn cứ kết quả kết hoạt động đã đạt được trong năm học 2018-2019 của trung tâm; Căn cứ theo tiêu chuản đánh giá, xếp loại Trung tâm HTCĐ do Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành.

 TTHTCĐ phường Mạo Khê báo cáo với Hội đồng thi đua khen thưởng của Phòng Giáo dục đào tạo và Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã Đông Triều như sau:

I. Về đặc điểm tình hình địa phương

        Phường Mạo Khê là một Đô thị loại IV có diện tích tự nhiên gần 20 km2, dân số trên 4 vạn người với tổng số hộ gia đình 10.005 hộ, được chia làm 24 khu hành chính. Đảng Bộ phường Mạo Khê có gần 1000 Đảng viên, 41 chi bộ trực thuộc. Kinh tế Mạo Khê phát triển theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ vừa và nhỏ. Trên địa bàn có 175 doanh nghiệp tư nhân, 22 doanh nghiệp nhà nước, đây là cơ hội thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ Đô thị hóa. Hệ thống giáo dục Quốc dân khá toàn diện, toàn địa bàn có 15 đơn vị trường học, trong đó có 5 trường Mầm non, 5 trường Tiểu học, 3 trường THCS, còn lại là thuộc khối Trung học Phổ thông và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên của thị xã. Trong đó có trên 90% số trường được nhà nước công nhận là trường đạt chuẩn mức độ I, II và III.

        Các nhà trường đều có chất lượng giáo dục tốt, luôn đi đầu trong hệ thống giáo dục của thị xã, tỉnh. Hàng năm đều có nhiều học sinh giỏi các cấp, cấp thị xã, tỉnh và cấp Quốc gia. Đội ngũ giáo viên gần 800 thầy cô, cơ bản các thầy cô đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo trình độ các bậc học và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Đây là thuận lợi cho việc phát triển giáo dục cộng đồng.

        Phường Mạo Khê là địa phương đạt chuẩn phổ cập Mầm non, Tiểu học, THCS sớm của thị xã đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí cho nhân dân.

        Theo chủ trương của Đảng và nhà nước về việc xây dựng TT HTCĐ là tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng có điều kiện tham gia học tập, với tinh thần học tập suốt đời, cần gì học nấy, để các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, để tự vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội góp phần giảm tỷ lệ đói, nghèo.

        Xác định được ý nghĩa quan trọng đó, dưới sự chỉ đạo của ngành, sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Trung tâm học tập cộng đồng phường Mạo Khê được thành lập sau nhiều năm đã đi vào hoạt động và đạt được kết quả bước đầu đáng tự hào, từ đó nhân rộng và phát triển bền vững, mang lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận về công tác giáo dục cộng đồng, xứng với nhu cầu của mọi người dân "cần gì học nấy""học tập suốt đời".

II. Về bộ máy quản lý

1. Ban giám đốc:

Giám đốc là phó chủ tịch UBND phường, phụ trách văn hóa xã hội, và 2 phó giám đốc: Một là hiệu trưởng trường THCS có giáo viên được cử sang TT HTCĐ công tác, hai là Đ/c Phụ trách công tác khuyến học của phường làm phó giám đốc.

Ban giám đốc đã được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do phòng giáo dục, thị xã, tỉnh tổ chức.

2. Về công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Ban giám đốc đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của TT HTCĐ Phường

Đã tham mưu cho UBND thị xã ra quyết định kiện toàn Ban giám đốc trung tâm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc.

Làm tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ (các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ; hồ sơ tài liệu về tổ chức và hoạt động của trung tâm). Bằng 2 hình thức là trên Website của TT HTCĐ phường và lưu trong tủ hồ sơ của trung tâm.

Đã lưu lại toàn bộ hình ảnh, video clip về các hoạt động của trung tâm từ khi thành lập đến nay, đặc biệt trong năm học 2018-2019 trên Website của TT HTCĐ phường và máy tính của trung tâm.

3. Về công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

Thường xuyên bám sát chương trình công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ:

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc (phụ cấp trách nhiệm); điều kiện làm việc (văn phòng, trang thiết bị) của lãnh đạo TTHTCĐ:

Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo năm, tháng, tuần và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra:

Hàng tháng, hàng quý trú trọng công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại TT HTCĐ bằng các hình thức: Loa đài phát thanh phường, khu phố, mở các lớp học, pano, áp-phích….

4. Về quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Đã sử dụng nguồn kinh phí của TT HTCĐ theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Thường xuyên nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nhà trường, khu phố cho hoạt động của TTHTCĐ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của trung tâm HTCĐ phường Mạo Khê đã được trang bị đầy đủ các thiết bị để hoạt động có hiệu quả như: Máy tính có kết nối Internet, Wifi, máy in, các bảng biểu, sơ đồ hoạt động, phòng làm việc, bàn ghế, tủ tài liệu, con dấu…

III. Về tổ chức hoạt động

1. Đánh giá công tác hoạt động:

Đã điều tra nhu cầu học tập, nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân tại các câu lạc bộ, các chi Hội, các khu phố trên địa bàn…

Đã thông tin kịp thời về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân trong các khu phố, các cơ quan đơn vị trên đại bàn bằng các hình thức: Gửi giấy mời, thông báo qua đài FM của phường, giữ liên lạc với các khu trường, khu phó, tổ dân bằng điện thoại…

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức khác nhau, phối hợp với các khu phố, bộ phận tư pháp, hội người cao tuổi, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, các câu lạc bộ….

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ hoạt động trung tâm phường Mạo Khê bằng nhiều hình thức như:  trên Website của trung tâm học tập cộng đồng phường http://tthtcdttmaokhe.dongtrieu.edu.vn/ và lưu trong tủ hồ sơ của trung tâm.

2. Kết quả thực hiện năm học 2018- 2019

 TT

NỘI DUNG

Số lớp

Số lượt người tham gia

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

3

116

3

Các chuyên đề

 

 

 

     a, Giáo dục pháp luật

89

9554

 

     b, Giáo dục sức khỏe

102

6540

 

     c, Giáo dục môi trường

25

1720

 

     d, Văn hóa xã hội

30

4850

 

     e,  Phát triển kinh tế

9

240

 

     g, Giáo dục kỹ năng sống

35

4100

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

125

11681

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

120

9596

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

98

47289

TỔNG

636

95686

 

IV. Về đánh giá công tác huy động sự tham gia của xã hội

- Tham gia của cơ quan chuyên môn:             Thực hiện tốt

- Tham gia của các doanh nghiệp:      Thực hiện tốt

- Tham gia của nhà hảo tâm:   Thực hiện tốt

- Tham gia của các cơ sở tôn giáo:     Thực hiện tốt

- Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội:            Thực hiện tốt

V. Về hiệu quả hoạt động

Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi: 100% số người trong độ tuổi quy định (còn 12 cháu trong độ tuổi do mắc các bệnh khuyết tật như: thần kinh, bại não… không thể đi học được: đã có danh sách báo cáo).

Số người tham gia học tại TT HTCĐ

Năm học 2018-2019 có số  người tham gia học tập tại trung tâm 95.686 lượt người.

Số hộ nghèo ở địa phương năm 2018 đã giảm rõ rệt, sang năm 2019 chỉ còn 31 hộ nghèo.

Đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của người dân: Người dân trong phường đã có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải, trồng cây xanh, tổ chức dọn vệ sinh, nạo vét mương thoát nước…

Thu nhập bình quân ước đạt 2450 USD / người / năm (theo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Mạo Khê). Cao hơn mức bình quan thu nhập của cả nước

Có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật như: Kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác mạng Internet để áp dụng vào thực tế trong công tác, đời sống của mọi người dân trong cộng đồng. Đặc biệt đã góp phần làm cho Mạo Khê là địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện Hành chính công trực tuyến cấp độ 4 (Trả kết quả tại nhà). Chuyển giao công nghệ về nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng…Có nhiều kinh nghiệm được ứng dụng vào cuộc sống như: Hiểu biết về Hiến pháp 2013, luật đất đai 2014, bộ luật dân sự sửa đổi, luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, luật giao thông, luật hòa giải ở cơ sở…. Nắm bắt được các kỹ năng tiến hành cuộc họp, kỹ năng hoạt động của các câu lạc bộ ở các khu phố; chăn nuôi: Lợn, gà, cá, chim bồ câu… Trồng trọt: cây rau mầm, thanh long ruột đỏ, hoa ly…Có được các kỹ năng chăm sóc sức khỏe: biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các lứa tuổi khác nhau, sức khỏe sinh sản vị thành niên, khám sàng lọc trước khi sinh…

Công tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng: đã phố kết hợp với trạm y tế phường, trung tâm y tế than Mạo Khê để làm tốt công tác tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng tại cộng đồng như: tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh theo mùa…

Công tác an ninh chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với mô hình "Tổ dân phòng tự quản, tự hòa giải, tham gia giữ gìn trật tự, ANTT". Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên, chính sách hậu phương… Địa phương đã có nhiều biện pháp hữu hiệu để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung giải quyết các vụ việc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Trong năm tệ nạn xã hội được kiểm soát chặt chẽ.

Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân: Nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong phường nên nếp sống văn minh, phong trào văn hóa, thể thao trong cộng đồng ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đã phát huy tối đa tác dụng của 24 nhà văn hóa khu, của các nhà trường và trung tâm vui chơi giải trí… để hướng mọi người đặc biệt là lớp trẻ vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích.

Với những kết quả đã đạt được, chúng tôi thấy Trung tâm HTCĐ phường Mạo Khê đủ điều kiện để Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xem xét và tặng khen.

Xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

GIÁM ĐỐC

 

        Vũ Đức Quynh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu