Hội Cựu chiến Binh 11 sở, ban ngành của tỉnh thắp hương tại nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại khu Mỏ

Sáng ngày 12/11/2019 đoàn cựu chiến binh của 11 Sở, Ban ngành của tỉnh về công tác tại thị xã Đông Triều, do đồng chí Nguyễn Văn Thanh ở Tòa Án nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn.

 

  

Trước khi về thị xã Đông Triều, Hội cựu chiến Binh đã đến nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh, tại Khu Dân Chủ, phường Mạo Khê thắp hương tưởng niệm.

  

  

Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thanh Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, và đồng chí Nguyễn Văn Việt Bí thư chi bộ, Trưởng khu Dân Chủ.

  

 

 

Trương Thủy

 

 

Trước khi về thị xã Đông Triều, Hội cựu chiến Binh đã đến nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh, tại Khu Dân Chủ, phường Mạo Khê thắp hương tưởng niệm.

 

 

 

 

Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thanh Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, và đồng chí Nguyễn Văn Việt Bí thư chi bộ, Trưởng khu Dân Chủ.

 

 

 

 

Trương Thủy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất