UB MTTQ phường Mạo Khê tổ chức Kỳ họp thứ năm khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024


Chiều ngày 30/7/2020 tại hội trường UBND phường Mạo Khê UB MTTQ phường tổ chức kỳ họp thứ năm khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có đồng chí Hoàng Văn Đề Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ thị xã Đông Triều.


 

 

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường, các thành viên Mặt trận tổ quốc phường Mạo Khê. Tại kỳ họp được nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa Chủ tịch UB MTTQ phường thông qua tờ trình hiệp thương giới thiệu cử bổ xung ủy viên UB MTTQ phường Khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 thêm 11 thành viên.

 

Kỳ họp được nghe phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Thưởng Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ thị xã Đông Triều đánh giá kết quả hoạt động của UB MTTQ phường trong 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng đồng chí Hoàng Văn Đề Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê phát biểu ghi nhận kết quả thành tích của MTTQ phường trong 6 tháng đầu năm. 5 tháng cuối năm UB MTTQ và các thành viên làm tốt các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh;

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), gắn với ngày đại đoàn kết khu dân cư. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19, tuyên truyền đến mọi người dân nâng cao trách nhiệm, nhận thức về dịch bệnh Covid-19 để phòng, tránh. Giám sát chặt chẽ những trường hợp cách ly tại nhà ở tổ dân, khu phố mình đang sinh sống.

Trương Thủy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất