BÁO CÁO Tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019 

TTHTCĐ phường Mạo Khê và Trường THCS Mạo Khê II báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2018 – 2019 như sau: