BÁO CÁO Tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019 

TTHTCĐ phường Mạo Khê và Trường THCS Mạo Khê II báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2018 – 2019 như sau:

 

TRUNG TÂM HTCĐ MẠO KHÊ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO.  

Theo chủ trương của Đảng và nhà nước về việc xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng là tạo cơ hội tốt cho mọi người dân, mọi đối tượng đều có điều kiện tham gia học tập, với tinh thần học tập suốt đời, cần gì học nấy, để các đối tượng tiếp cận với tri thức phổ thông, tri thức nghề nghiệp, để tự...

Đoàn công tác Sở GDĐT làm việc tại Đông Triều  

Ngày 10/10/2013 Đoàn công tác Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đăng Hợp - Phó giám đốc sở làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại TT HTCĐ TT Mạo Khê, xã Kim Sơn đoàn đã nghe lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về tình hình hoạt động của...

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ TT MẠO KHÊ ĐƯỢC GHI NHẬN TỪ LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN 15.5.2013  

Đoàn công tác vụ giáo dục thường xuyên Bộ giáo dục và đào tạo về TT HTCĐ TT Mạo Khê, đoàn đã nghe lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về tình hình hoạt động của các TT HTCĐ trong toàn huyện, đặc biệt là nội dung ngành đang triển khai trên địa bàn là «Tăng cường đổi mới nâng cao chất...