Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số 205/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2019 01/10/19
Số: 660/KH- PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019 09/08/19
121/KH-UBND Cổng thông tin điện tử thành phần các xã, phường phần mềm quản lý văn bản điện tử, một cửa điện tử chứng thư số thư công vụ, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường thị xã Đông Triều năm 2019 09/08/19
Số 1475 UBND Về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị -1 26/07/19
Số 1475 UBND Về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị xã 19/07/19
SỐ 494-BC TK GDTX 2018-2019 V v Báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019 18/06/19
Cv 781-UBND Cv 781-UBND thị xã Đông Triều về việc chỉ đạo xây dựng cộng đồng học tập cấp xã 29/04/18
Số 111 PKT Số 111 PKT phối hợp thực hiện chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 29/04/18
165-KH/TU Số 165-KH TU KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 13/04/18
157-KH/TU Số 157-KH TU KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 theo Nghị quyết số 09-NQ TU, ngày 08 12 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ TU, ngày 12 12 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 13/04/18
562/UBND Số 562 UBND Về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18 4 2018 13/04/18
Số 59/BCĐ Số 59 BCĐ Về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về dân số năm 2018 13/04/18
Số 60/KH-TTDS Số 60 KH-TTDS KẾ HOẠCH Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về dân số - KHHGĐ năm 2018 13/04/18
Số 343 QĐ-UBND Số 343 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm trên người thị xã Đông Triều 13/04/18
Số 55 KH-UBND Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 13/04/18
Số 59 VHTT Số 59 VHTT V v thực hiện Kế hoạch số 44 UBND ngày 05 3 2018, của UBND thị xã Đông Triều về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 13/04/18
Số 65 KH-UBND Số 65 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018 13/04/18
Số 64 KH-UBND Số 64 KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018 13/04/18
Số 446 QĐ-HĐPH Số 446 QĐ-HĐPH QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã năm 2018 13/04/18
Số 445 QĐ-UBND Số 445 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 13/04/18
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 68 mục.
trong 4