Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1942-SGDĐT-GDCNGDTX Lưu ý khi công dân VIệt Nam khi mang thực phẩm nhập cảnh vào Nhật Bản 12/08/19
Số 586-QĐSGD&ĐT Cử đại biểu dự tọa đàm Khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong cơ sở GDTX 18/06/19
Số: 1306-SGDĐT-GDCNGDTX THỐNG NHẤT QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 18/06/19
Số 1237 STTTT-TTBCXB Số 1237 STTTT-TTBCXB V v thông tin về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm báo chí 15/10/18
Số 498 SGDĐT-CTTT Số 498 SGDĐT-CTTT V v triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh 13/04/18
Số 661 QĐ-UBND Số 661 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 13/04/18
Số 920 QĐ-UBND Số 920 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 13/04/18
Số 443 LN-VHTT-GD&ĐT-LĐBĐ Số 443 LN-VHTT-GD&ĐT-LĐBĐ ĐIỀU LỆ Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh, năm học 2017-2018 13/04/18
Số: 94/2017/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NINH 22/03/18
6963/UBND-GD Công văn số 6963 UBND-GD về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. 22/09/17
240-CV/BCSĐ Số 240-CV BCSĐ V v không thực hiện chia tách phường Mạo Khê thành các phường thuộc thị xã Đông Triều 29/08/17
Số 5001 UBND-GD Ban hành khung kế hoạch thời gian áp dụng từ năm học 2017-2018 25/07/17
1751/SNN&PTNT-KTMT Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại động vật 22/07/17
Số 848 QĐ-UBNDQĐ Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư thôn nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên 09/04/17
392/KH-SGDĐT Số 392 KH-SGDĐT Thực hiện chủ đề năm về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh 09/04/17
Số 575 SGDĐT-VP Số 575 SGDĐT-VP về việc hướng dẫn thực hiện Chủ đề năm 2017 09/04/17
Số: 02 /BTC ngày 13 tháng 02 năm 2017 Hưởng ứng tham gia hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VI 2016-2017 27/03/17
Ke hoach so 611 KH-UBND Thuc hien chu de nam ve Tang cuong ky luat, ky cuong hanh chinh xay dung nep song van hoa van minh tren dia ban tinh Quang Ninh 27/03/17
Số: 936/KH-UBND KH trien khai thuc hien Thong bao so 65 TB-VPCP ngay 07-02-2017 cua Van phong Chinh phu ve Ket luan cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc tai buoi lam viec voi lanh dao tinh Quang Ninh 27/03/17
Số: 943/UBND-TH5 Công văn Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Chỉ thị 02 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 27/03/17
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 56 mục.
trong 3