Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
ĐH Hạ Long Thông báo Tổ chức thi Chứng chỉ CNTT 25/09/20
Tổng kết HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TTHTCĐ 2020 25/09/20
Số 889/PGD-ĐT Thông báo thời gian tổ chức Hội thi BCV giỏi TTHTCĐ 2019.doc 01/10/19
TT BCV Thứ tự dự thi Báo cáo viên giỏi TT HTCĐ 2019 01/10/19
SỐ 897/PGD-ĐT CHƯƠNG TRÌNH BCV GIỎI thị xã Đông Triều năm 2019 01/10/19
BTC-BCV Danh sách BTC Hội thi BCV giỏi TT HTCĐ 01/10/19
Nhiem vu Triệu tập CB-GV tại hội thi BCV giỏi TT HTCĐ 01/10/19
Số 512 - PGD&ĐT thị xã Đông Triều V.v kiểm tra các TTHTCĐ xã, phường 2019 18/06/19
SỐ 536-PGD&ĐT BC SƠ KẾT THỰC HIỆN TT 44.doc 18/06/19
SỐ 494-BC TK GDTX 2018-2019 V v Báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019 18/06/19
1048/PGD&ĐT Số 1048 PGD&ĐT V v triển khai thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai ngày Pháp Luật 15/10/18
Số 778 PGD&ĐT Về việc tập huấn nghiệp vụ giáo dục bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học trong Trung tâm học tập cộng đồng 09/08/18
Số 278 PGD&ĐT-THCS Số 278 PGD&ĐT-THCS Về việc triệu tập cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia ngày hội hướng nghiệp Cùng bạn chọn nghề cho tương lai 13/04/18
Số 298 PGDĐT Số 298 PGDĐT Về việc khảo sát, thu thập thông tin xây dựng Đề án phát triển GDMN ngoài công lập tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 13/04/18
62/PGD&ĐT Số 162 PGD&ĐT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp đi-1 09/03/18
159/PGD&ĐT Số 159 PGD&ĐT Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 09/03/18
Số: 1005/PGD&ĐT-CNTT V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến 01/10/17
CV Số 977 PGD-ĐT VB triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên trưng dụng các thiết bị CNTT, để thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. 23/09/17
Số 2565 BCĐXDXHHT Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 22/09/17
Số 894 PGD&ĐT Số 894 PGD&ĐT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 06/09/17
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 59 mục.
trong 3